...

Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy

Wprowadzanie unikalnych i innowacyjnych rozwiązań wzorniczych dla produktów stanowi istotny element w budowaniu silnej marki przedsiębiorstwa. W ramach konkursów organizowanych m.in. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, firmy z Polski Wschodniej mają możliwość otrzymania wsparcia w opracowaniu i wdrożeniu strategii wzorniczej do swojej działalności.

Wzornictwo jeszcze kilka lat temu kojarzone było głównie z projektowaniem przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych i artystycznych. Teraz jednak obejmuje szeroki zakres działalności przedsiębiorstw, łączone z aspektami designu i funkcjonalności produktów, również przemysłowych.

Odpowiednie uwzględnienie wzornictwa w strategicznym planowaniu może przyczynić się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem jest przeprowadzenie dokładnej analizy wzorniczej, która pozwoli opracować skuteczną strategię wzorniczą.

Audyt wzorniczy, który jest kompleksową analizą działalności przedsiębiorstwa przeprowadzaną przez specjalistów, umożliwia identyfikację mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z wzornictwem oraz określenie potrzeb w tej dziedzinie.

Strategia wzornicza jest wynikiem audytu wzorniczego i składa się z dwóch głównych części. Pierwsza część opisuje aktualną sytuację przedsiębiorstwa i ocenę potencjału wykorzystania rozwiązań wzorniczych. Druga część zawiera sugestie i zalecenia dotyczące działań mających na celu usprawnienie przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie wzornictwa.

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dofinansowanie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz wdrożenie jej w ramach programu “Wzornictwo w MŚP”. Program ten oferuje również wsparcie finansowe na zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do wdrożenia opracowanego produktu. Ważne jest rozpoczęcie współpracy z profesjonalnym projektantem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie konkursowej.

 

Stratego Group od lat z sukcesami pomaga przedsiębiorcom z całego kraju w pozyskiwaniu dotacji i finansowania biznesu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej ze środków krajowych lub europejskich, skontaktuj się z nami poprzez wiadomość e-mail.

Śledzimy wszelkie zmiany na rynku dofinansowań unijnych oraz krajowych. Obserwuj nasz profil na platformie Facebook, aby być na bieżąco!

Related Posts
Leave a Reply
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.